Tájékoztatók – 2020. évi határszemle


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Agrárminisztérium elrendelte a 2020. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály a határszemle ellenőrzés lefolytatása során kiemelt figyelmet fordít
a hasznosítási kötelezettség betartása mellett az ideiglenes hasznosítás-, valamint a mellékhasznosítás betartására,
továbbá törekszik felderíteni az engedély nélküli más célú hasznosítással érintett területeket.
A fentieken túl ellenőrzi a művelési ág változtatással kapcsolatos bejelentési kötelezettség megtartását
a természetbeni és az ingatlan-nyilvántartási állapot összevetésével.
A Hivatal 2020. július 01. napját követően a parlagfű mentesítéssel kapcsolatos hatósági feladatait a határszemle ellenőrzésekkel párhuzamosan végzi.
A határszemlével érintett terület: Kóny község erdő nélküli közigazgatási külterülete
Határszemle időpontja: 2020. július 1.

Kóny Község Önkormányzata9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu