Aktualitások – TÁJÉKOZTATÓ a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások részére


TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, és 2018. október 15-ig
igénybejelentést benyújtó háztartásokat, hogy Kóny Község Önkormányzata a 1602/2018.(XI.27.) Korm.
határozat alapján kiadott támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően az ajánlatkéréseket lefolytatta,
a tűzifa és szén beszerzésére a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó vállalkozással 2019. január 31-ig köti
meg a szerződést, mely a
„SZABADOS FAKERESKEDÉS”
Kóny, Vörösmarty utca 41. hrsz. (Vasúti rampa)

Az igényjogosultságot tanúsító igazolások kiadására 2019. február hónap első napjaiban kerül sor,
melyet minden érintett részére eljuttatunk.
A kiadott igazolás alapján a tűzifa és a szén kizárólag a „SZABADOS FAKERESKEDÉSBEN” szerezhető be.

Ismételten felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy:
• a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére,
annak biztosítása a támogatásban részesülő háztartást terheli;
• a támogatás felhasználásának végső határideje: 2019. december 15.

Kóny, 2019. január 25.

 
Némethné Hajzer Marietta
jegyző9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu