Aktualitások
2018.10.17.
2018.10.15.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat,
hogy a 2018. október 23-a keddi kommunális hulladékszállítást
a szállítás napján végzi el a szolgáltató.
A fent jelzett időpontban a szokásosnál több járművel és kora hajnali órákban végzik el a munkálatokat,
ezért kérik, hogy a tárolóedényeket előző nap estéjén helyezzék ki.
Kóny Község Önkormányzata
2018.09.28.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2018. október 1- november 15. közötti időszakban
a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. üzemi területeinek és vágányhálózatának
vegyszeres gyomirtására kerül sor.
A gyomirtás kizárólag csak vasúti területeket érint.
A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradás után a permetezett területeken munka végezhető.
A kijuttatott permetszer méhekre, halakra nem veszélyes.

Aktualitások – Tankönyvtámogatás 2018.


 H I R D E T M É N Y

Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi ellátásokról szóló
helyi rendeletben meghatározottak figyelembevételével
tankönyvtámogatást folyósít
• azoknak a középiskolai tanulóknak, akik esetében az ingyenes
tankönyvellátás feltételei nem állnak fenn (10. évfolyamtól)
• azoknak a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató, első alapképzésben
résztvevő hallgatóknak, akik részére a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójára
nem állapítottak meg támogatást
és akik családjában az l főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét.

A középiskolások és felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében a tankönyvtámogatás kifizetéséhez szükséges
iskolalátogatási igazolást
az Önkormányzat Hivatalába 2018. október 31-ig eljuttatni szíveskedjenek.

Kóny, 2018. szeptember 26.

Aller Imre
polgármester9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu