IntézményekKÓNYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÉS "CSIRIBIRI" CSALÁDI BÖLCSŐDE HÁLÓZAT – TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00001 "A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ infokommunikációs fejlesztése Kónyban"
TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00001 "A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ  infokommunikációs fejlesztése Kónyban"

"A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg."

ALAPADATOK:

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás
9144 Kóny, Rákóczi u 30.
Tel: 96/280-140
Fax: 96/280309
info@kony.hu
www.kony.hu
Projekt időtartama: 2017.06.01.- 2018. 05.31.
Projekt helyszíne: 9144 Kóny, Soproni utca 2/A. 66/1 hrsz.
Összköltség: 4.285.000,-Ft
Intenzitás 100 %

A Kóny székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központot 2008-ban alapította Kóny Község Önkormányzata azzal a céllal, hogy a 22 település által alapított Szociális és Gyermekvédelmi Feladatokat Ellátó Társulás településein ellássa feladatait. A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ integrált formában a Gyermekjóléti Szolgálatot, a Családsegítő Szolgálatot, az étkeztetést, házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátását és a gyermekek napközben ellátását (Családi Napközik) foglalja magába. Intézményünk a lakossági igényeknek, szükségleteknek megfelelően személyre szabott, differenciált szakmai munkával látja el az idős gondozással, a gyermekek napközbeni ellátásával, a gyermekvédelemmel összefüggő, valamint a szociális alapszolgáltatási feladatokat.
A Központ célja a társult településeken élők szükségleteinek minél szélesebb körű kielégítése.
A fejlesztés célja a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ informatikai, IKT infrastruktúrájának korszerűsítése, egy, a XXI. század követelményeinek megfelelő infokommunikációs infrastruktúra kialakítása, működtetése a hatékon feladatellátás elősegítése érdekében. A projekt részeként a feladatellásban résztvevő szakmai és adminisztrációs személyzet számára beszerzésre kerül 2 db asztali és 9 db hordozható munkaállomás a feladatellátáshoz szükséges alkatrészekkel. Ezen kívül beszerzésre kerülnek a hatékony feladatellátást elősegítő irodai gépek, berendezések valamennyi feladatellátási hely hatékony működtetésére. Ezen infokommunikációs és irodai eszközök, berendezések beszerzése mellett szükséges a mindennapi működéshez elengedhetetlen szoftverek beszerzése is. Ezen szoftverek valamennyi számítógép használatához elengedhetetlen Windows 10 és MS Office programcsomagok mellett magában foglalja 1 db WINTSZG Területi Szociális Gondoskodás Szakmai Rendszere szoftvercsomag beszerzését is, mely a jogszabályi előírások szerint szükséges a feladatellátás adminisztrációjának ellátásához. A mellékelt eszközlistában szereplő valamennyi infokommunikációs eszköz és irodai berendezés a legszükségesebb beszerzéseket tartalmazza annak érdekében, hogy feladatainkat az ellátottak szükségleteinek legjobb, leghatékonyabb módon láthassuk el, valamint maradéktalanul eleget tehessünk a fenntartó és felügyeleti szervek által előírt adminisztrációs követelményeknek.
Célunk a családsegítő munkatársak számára a munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítása, továbbá az ellátottak számára nyitva álló helyiségek infrastruktúrájának fejlesztése.

A projekt konkrét céljai:

- Infokommunikációs eszközök és irodai berendezések 82 db

Aktuális:
- Támogatási szerződés aláírásra került: 2017. május 30. napján
- A kivitelezés véghatárideje: 2018. május 31.
- Eszközbeszerzés 2017. 10.13.

Közreműködő szervezet neve, és elérhetősége:
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) mint támogató,
képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága (9022 Győr, Czuczor G u 26..), mint közreműködő szervezet.


TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00001 "A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ infokommunikációs fejlesztése Kónyban"

9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu