ÖnkormányzatTájékoztatók – Hulladékgyűjtő udvar

TISZTELT KÓNYI LAKOSOK!


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy a kónyi 0145/34 hrsz.-on (Dózsa utca mögötti vállalkozási telkek vasút melletti külterülete, legközelebbi háztól is minimum 200 m-re) megépítendő hulladékgyűjtő udvar a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulási rendszeren belül valósul meg, nyertes pályázati támogatásból.

A megvalósulás helyéről 2005 évben döntött Kóny Község Önkormányzata.

A térségben 17 db hulladékgyűjtő udvar épül, melyből az egyik Kóny községben, várhatóan 2011-ben valósul meg.

A hulladékgyűjtő udvar nem szemét telepet és nem szemétlerakót jelent!
A hulladékgyűjtő udvar létesítésének célja, hogy az udvar vonzáskörzetében, a háztartásokban keletkező hulladékok újrahasznosításra kerüljenek és ez által csökkenjen a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége.

Az érintett lakosság számára a háztartásokban keletkező hulladékok ( a meglévő lakossági hulladékgyűjtő edényeken kívül keletkező) szelektív gyűjtése és a hulladékgyűjtő szigetekre, ill. udvarokba történő beszállítása időigényesebb és nagyobb körültekintést igénylő feladat, mint a jelenleg működő „mindent egy kukába” rendszer, de hosszútávon az újból felhasználható hulladék anyagok gyűjtése és újbóli feldolgozása kifizetődő és környezetkímélő.
A hulladékgyűjtő udvar feladata:
- a lakosság által szelektíven gyűjtött és beszállított hulladékok átvétele,
- a begyűjtött hulladék rendszeres elszállításig történő szelektív tárolása,
- a helyi igények és a gazdaságosság alapján az intézmények által beszállított hulladékok átvétele,
- a begyűjtött hulladékok további kezelésre történő átadása,
- a begyűjtött és elszállított hulladékok nyilvántartása.

A hulladékgyűjtő udvaron a lakosság által beszállított újrahasznosítható hulladékok átvételét egy fő személyzet végzi, konténerekbe kerülnek elhelyezésre, és a konténerek megfelelő időközönként történő ürítéséről is gondoskodik.

A telephelyet 2,0 m magas vasbeton oszlopos, drótfonatos kerítés veszi körül, amelyet felül két sorban tüskéshuzal szegélyez. A bejáratnál 5,50 m szélességű kétszárnyú kapu készül.
A hulladékgyűjtő udvar területét az illetéktelen behatolás ellen körbe kell keríteni.
A tervezett hulladékgyűjtő udvar körül könnyen fenntartható zöldterület kialakítására kerül sor. A zöldterület kialakításánál fontos szempont volt a konténerek eltakarása, parkolók, porta árnyékolása, a területi adottságokhoz jól alkalmazkodó, lehetőleg honos és/vagy tájba illő növényfajták alkalmazásával.
A tervezési terület nagysága 1499,0 m2, melynek 40,6%-a, azaz 608,0 m2 zöldfelület. A zöldfelületen a tervezett növényzet megoszlása a következő:
Cserje: 223,8 m2 36,8%
Gyep: 384,2 m2 63,2%
Fa: 17 db
A hulladékudvart mind a négy oldaláról 1,5-5,0 m magasra növő, lombhullató fajokból álló cserjesávval határoltuk, melynek szélessége 1,5 m. A cserjesávot az udvar felé gyepterület követi. Az udvar körül fasor telepítendő. 
A hulladékudvar területe: 1499 m²
Burkolt terület: 763 m²
Konténerek melletti b.burkolat 68 m²
Zöld terület: 608 m²
Kiemelt szegély hossza: 139 m
Kerítés hossza: 165 m
Szikkasztó árok hossza: 66 m

A hulladékudvar üzemeltetése légszennyezéssel és zajkibocsátással nem jár. A begyűjtött zöldhulladék kis űrtartamú konténerekbe lesznek gyűjtve, hogy a nyári hónapokban az elszállítás intervalluma rövid legyen. A zöldhulladékot hetente el kell szállítani.

A hulladékgyűjtő udvar valamennyi környezetvédelmi, és építéshatósági engedéllyel rendelkezik.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, előzetes időpont egyeztetés mellett szívesen állok rendelkezésére.

Kóny, 2010. május 26.


Aller Imre
polgármester

Hulladékgyűjtő udvar menüpont almenüpontjai:

Hulladékudvar

Tisztelt Kónyi Lakosok! Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. május 10-én megnyílik településünkön a hulladékudvar ! Cím: Kóny, Pattantyús Ábrahám Géza utca 1. ( Dózsa utca mögötti terület, vas...

Letölthető dokumentumok:


9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu