– Szabó Klaudia: Hogyan ünnepelték régen a karácsonyt?Szabó Klaudia

Hogyan ünnepelték régen a karácsonyt?
(Takács Ernő elbeszélése alapján)

Mi történt karácsony előestéjén?
Akkoriban a tanítók megkövetelték az iskolásoktól a templomba járást. Egyik éven én szavaltam karácsonykor: „Szép karácsony estéjén hozzátok fordulok én...” Karácsony estéjén nagy volt a készülődés a konyhában, anyukám a kemencében sütött kenyeret, kalácsot, kis cipókat. Karácsony böjtjén mákos pompost ettünk. Ez olyan tészta volt, mint a rétesé, amit megsütöttek, darabokra vágtak, majd megnedvesítve mákkal szórták be. Vacsora után karácsonyi énekeket énekeltünk. Ezután jöttek a kántálók.

Kik voltak a kántálók?
Ezek iskolás gyerekek voltak, akik beszóltak a kapun keresztül a rokonokhoz, ismerősökhöz, hogy meghallgatják-e Isten igéjét? Ezt a verset mondták: „Új hajnalcsillag támadott, Betlehemben forrás fakadott, ki Ézsaiás megmondott. Eljött Krisztus e világra, bűnösöknek váltságára. Engedje Isten, hogy sok karácsony estét megélhessenek erőben, egészségben!” Ilyenkor anyukám kiment, és vitt nekik kalácsot, diót, vagy aszalt almát.

És milyen köszöntések voltak még?
Betlehemesek is jártak, akik mindig vittek magukkal egy kis betlehemet. Mivel jellemző volt a faluban az állattenyésztés, a pásztorok meglátogatták a családokat.

Mivel köszöntötték a ház lakóit?
Az egyikük beköszöntött: „Adjon a Jóisten e háznak sok áldást, jóságban, állatokban bő szaporodást, otthonunkban, határunkban csendes megmaradást! Szívemből kívánok boldog karácsonyi ünnepeket! Édesanyám a karácsonykor sült cipóból adott a pásztoroknak. Egy kupicával is megkínálta őket, ami rendszerint a maguknál tartott korsóba öntöttek. Minden helyre beköszöntek, ahonnét a csordához járt ki állat.

Akkoriban is volt ajándékozás?
Az ajándékozáshoz nem voltunk hozzászokva. Nem is vártuk azt. Maga a karácsonyfa is elég nagy ajándék volt. A vacsora után megettük a nyalánkságokat, mint például a szüretkor felkötött néhány fürt szőlőt. Ajándéknak számított a szaloncukor is, ezt édesanyánk főzte, formázta és csomagolta, amit az új esztendő után ettünk meg. Akinek szaloncukorra sem tellett, kockacukrot kötött a fára.9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu