Aktualitások
2019.07.05.
2019.06.17.
2019.06.13.
Tájékoztatjuk a Lakosságot,
hogy dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos
2019. június 12. napján (szerda) 00:00 órától 2019. június 16. napján (vasárnap) 24:00 óráig
terjedő időszakra
3. fokú hőségriasztást adott ki Magyarország egész területére.
A hőséggel kapcsolatos egyéb információk a csatolt mellékletben megtalálhatók.
Azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, elérhető katasztrófavédelem weboldalán az alábbi linken:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus_hoseg
Aller Imre polgármesterCivil Szervezetek – Erkel Ferenc Énekkar

1960. március 4-én kb. 60 fiatal énekessel alakult meg a kónyi Erkel Ferenc Énekkar.
Tóth Ferenc a községi kultúrotthon akkori vezetője és Cseh László a csornai járási népművelési előadó kérték fel Veér Györgyöt  a kónyi általános iskola énektanárát, hogy a megalakuló énekkar vezetését vállalja. Az újonnan alakut kórus patronálását a helyi Földművesszövetkezet, ill. a szövetkezetek megyei irányítója, a győri MESZÖV vállalta.
Különösen lelkes irányító szerepet töltött be ebben az időben a MESZÖV- nél Csanda Antal, aki a kórus anyagi támogatásában is élenjárt.
Járási, megyei és országos dalostalálkozókon, a helyi állami ünnepélyek alkalmából elmaradhatatlan szereplő volt a kórus és ezt a mai napig is vállalja.
Az énekkar tagságát a mai napig középiskolás, egyetemist diákok, alkalmazottak, pedagógusok és gyári munkások adják a mai napig. Az együttes műsorán népdalok, népdalfeldolgozások mellett klasszikus, romantikus világi és egyházi kórusművek, valamint mai magyar és külföldi zeneszerzők művei is fellelhetők.
A rendszerváltás után a helyi Polgármesteri Hivatal vette át a kórus támogatását. Ezután az állami ünnepélyeken való szerepléseken túl egyházi felkérésnek is eleget téve passioéneklés, egyházi rendezvényeken való közreműködés és templomi hangversenyeken való szereplés is rendszeresen előfordul a kórus életében.

Az énekkar létszáma jelenleg 22 fő

szoprán:


Bertalan Borbála
Bertalan Jánosné
Czigle Jánosné
Lukács Lászlóné
Márkus Adrien
dr. Márkus Éva
Ágostonné Albrecht Éva
Csikainé Kozma Márta


alt:

Némethné Horváth Mónika
Varga Pálma
Valent Tiborné
Veér Katalin


tenor:

Bertalan László
Gyökér Gyula
Lukács László
Oláh Gábor


basszus:

Czakó Péter
Keszei Lajos
Turi György


Az énekkar orgona, ill. zongorakíséretét Márkus Adrien látja el.
   A kórus vezetését 1960 óta Veér György végzi.


Erkel Ferenc Énekkar

9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu