Civil Szervezetek – Erkel Ferenc Énekkar

1960. március 4-én 60 fiatal énekessel alakult meg a kónyi Erkel Ferenc Énekkar.
Tóth Ferenc, a községi kultúrotthon akkori vezetője és Cseh László, csornai járási népművelési előadó kérték fel Veér Györgyöt, a kónyi általános iskola énektanárát, hogy a megalakuló énekkar vezetését vállalja. Az újonnan alakult kórus patronálását a helyi Földművesszövetkezet, ill. a szövetkezetek megyei irányítója, a győri MESZÖV vállalta.
Különösen lelkes irányító szerepet töltött be ebben az időben a MESZÖV- nél Csanda Antal, aki a kórus anyagi támogatásában is élen járt.
Járási, megyei és országos dalostalálkozókon, a helyi állami ünnepélyek alkalmából elmaradhatatlan szereplő volt a kórus és ezt a mai napig is vállalja.
Az együttes műsorán népdalok, népdal-feldolgozások mellett klasszikus, romantikus világi és egyházi kórusművek, valamint mai magyar és külföldi zeneszerzők művei is fellelhetők.
A rendszerváltás után a helyi Polgármesteri Hivatal vette át a kórus támogatását. Ezután az állami ünnepélyeken való szerepléseken túl egyházi felkérésnek is eleget téve passióéneklés, egyházi rendezvényeken való közreműködés és templomi hangversenyeken való szereplés is rendszeresen előfordul a kórus életében.

Az énekkar létszáma jelenleg 28 fő
   A kórus vezetését 1960 óta Veér György végzi.


Erkel Ferenc Énekkar

9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu