Civil Szervezetek – Helyi Vöröskereszt

Alapszervezetünk tagjainak száma 8 fő
Elnök: Csikai Gábor
Titkár: Hadvári Sándor
Legfontosabb feladatunknak a véradások szervezését, a véradó mozgalom támogatását tekintjük
Nyilvántartott donorjaink száma 220 fő
Évenként két véradás van a községben, február és július első hetében. Az elző időszakban évente még egy-két ferezises véradásra is beszerveztük aktív véradóinkat, 10-12 személy vett ezeken részt. Így alkalmankénti megjelenések száma 140-150 fő. Minden évben megrendezzük a véradóünnepélyt, ahol a többszörös véradóinkat köszöntjük, és a vacsora mellé még az önkormányzat és támogatóink segítségével szerény ajándékot is adunk.
A véradás mellett fontos szerepet tulajdonítunk a nehéz helyzetbe jutott ,segítségre szoruló emberek támogatásának.
Minden évben karácsonykor meglátogatjuk és megajándékozzuk a községben élő fogyatékos személyeket.
Részt vettünk minden gyűjtő akcióban. Többször pénzadományokat adtunk beteg gyerekek gyógyításához, adakoztak községünk lakói az árvízkárosultak megsegítésére pénzben, ruhaneműben és tartós élelmiszerben is. Egy éven át Kárpátaljai családokat patronáltunk a nagy árvíz után.
Fontosnak tartom elmondani, hogy sem a véradómozgalom, sem a segélyakcióink nem lettek volna ilyen eredményesek, ha nem állna mögöttünk a polgármester és a képviselőtestület, akik munkánkat mind anyagilag, mind erkölcsileg támogatják.

Dr. Varga Borbála
elnök.Helyi VöröskeresztKapcsolódó anyagok:

Képgaléria:


9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu