Aktualitások
2018.10.17.
2018.10.15.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat,
hogy a 2018. október 23-a keddi kommunális hulladékszállítást
a szállítás napján végzi el a szolgáltató.
A fent jelzett időpontban a szokásosnál több járművel és kora hajnali órákban végzik el a munkálatokat,
ezért kérik, hogy a tárolóedényeket előző nap estéjén helyezzék ki.
Kóny Község Önkormányzata
2018.09.28.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2018. október 1- november 15. közötti időszakban
a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. üzemi területeinek és vágányhálózatának
vegyszeres gyomirtására kerül sor.
A gyomirtás kizárólag csak vasúti területeket érint.
A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradás után a permetezett területeken munka végezhető.
A kijuttatott permetszer méhekre, halakra nem veszélyes.

Civil Szervezetek – Helyi Vöröskereszt

Alapszervezetünk tagjainak száma 8 fő
Elnök: Dr. Varga Borbála fogszakorvos
Titkár: Valent Tiborné pedagógus
Legfontosabb feladatunknak a véradások szervezését, a véradó mozgalom támogatását tekintjük
Nyilvántartott donorjaink száma 220 fő
Évenként két véradás van a községben, február és július első hetében. Az elző időszakban évente még egy-két ferezises véradásra is beszerveztük aktív véradóinkat, 10-12 személy vett ezeken részt. Így alkalmankénti megjelenések száma 140-150 fő. Minden évben megrendezzük a véradóünnepélyt, ahol a többszörös véradóinkat köszöntjük, és a vacsora mellé még az önkormányzat és támogatóink segítségével szerény ajándékot is adunk.
A véradás mellett fontos szerepet tulajdonítunk a nehéz helyzetbe jutott ,segítségre szoruló emberek támogatásának.
Minden évben karácsonykor meglátogatjuk és megajándékozzuk a községben élő fogyatékos személyeket.
Részt vettünk minden gyűjtő akcióban. Többször pénzadományokat adtunk beteg gyerekek gyógyításához, adakoztak községünk lakói az árvízkárosultak megsegítésére pénzben, ruhaneműben és tartós élelmiszerben is. Egy éven át Kárpátaljai családokat patronáltunk a nagy árvíz után.
Fontosnak tartom elmondani, hogy sem a véradómozgalom, sem a segélyakcióink nem lettek volna ilyen eredményesek, ha nem állna mögöttünk a polgármester és a képviselőtestület, akik munkánkat mind anyagilag, mind erkölcsileg támogatják.

Dr. Varga Borbála
elnök.Helyi VöröskeresztKapcsolódó anyagok:

Képgaléria:


9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu