Aktualitások
2017.09.27.
A három hónaposnál idősebb ebek tartós megjelölésére és veszettség elleni kötelező oltásra
2017. október 6-án (pénteken) 8-10 óráig,
pótoltásra,  2017. október 7-én (szombaton) 8-10 óráig
kerül sor.
2017.10.03.
HIRDETMÉNY

Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi ellátásokról szóló helyi rendeletben meghatározottak figyelembevételével tankönyvtámogatást folyósít
• azoknak a középiskolai tanulóknak, akik esetében az ingyenes tankönyvellátás feltételei nem állnak fenn,
• azoknak a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató, első alapképzésben résztvevő hallgatóknak, akik részére a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára nem állapítottak meg támogatást,
és akik családjában az l főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét.

A középiskolások és felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében a tankönyvtámogatás kifizetéséhez szükséges iskolalátogatási igazolást az Önkormányzat Hivatalába 2017. október 31-ig eljuttatni szíveskedjenek.

Kóny, 2017. október 3.

Aller Imre
polgármester
2017.09.15.

Civil Szervezetek – Helyi Vöröskereszt

Alapszervezetünk tagjainak száma 8 fő
Elnök: Dr. Varga Borbála fogszakorvos
Titkár: Valent Tiborné pedagógus
Legfontosabb feladatunknak a véradások szervezését, a véradó mozgalom támogatását tekintjük
Nyilvántartott donorjaink száma 220 fő
Évenként két véradás van a községben, február és július első hetében. Az elző időszakban évente még egy-két ferezises véradásra is beszerveztük aktív véradóinkat, 10-12 személy vett ezeken részt. Így alkalmankénti megjelenések száma 140-150 fő. Minden évben megrendezzük a véradóünnepélyt, ahol a többszörös véradóinkat köszöntjük, és a vacsora mellé még az önkormányzat és támogatóink segítségével szerény ajándékot is adunk.
A véradás mellett fontos szerepet tulajdonítunk a nehéz helyzetbe jutott ,segítségre szoruló emberek támogatásának.
Minden évben karácsonykor meglátogatjuk és megajándékozzuk a községben élő fogyatékos személyeket.
Részt vettünk minden gyűjtő akcióban. Többször pénzadományokat adtunk beteg gyerekek gyógyításához, adakoztak községünk lakói az árvízkárosultak megsegítésére pénzben, ruhaneműben és tartós élelmiszerben is. Egy éven át Kárpátaljai családokat patronáltunk a nagy árvíz után.
Fontosnak tartom elmondani, hogy sem a véradómozgalom, sem a segélyakcióink nem lettek volna ilyen eredményesek, ha nem állna mögöttünk a polgármester és a képviselőtestület, akik munkánkat mind anyagilag, mind erkölcsileg támogatják.

Dr. Varga Borbála
elnök.Helyi VöröskeresztKapcsolódó anyagok:

Képgaléria:


9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu