Aktualitások

TÁJÉKOZTATÓ a helyi termelői piac megnyitásáról

2019.03.05.
Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2019. (III.05.) önkormányzati rendeletével megalkotta a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló rendeletét, mely rendelet 2019. március 6-ától lép hatályba.

A rendelet az alábbi előírásokat tartalmazza:
A rendelet személyi hatálya a piac fenntartójára, üzemeltetőjére (Önkormányzat), a piacon kereskedelmi és értékesítési tevékenységet folytatókra és a piac területén tartózkodó magánszemélyekre, vásárlókra terjed ki.

A rendelet hatálya alá tartozó piaci területeken folytatott kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeknek meg kell felelniük a jogszabályban előírt kereskedelmi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állategészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek.

Az üzemeltető gondoskodik a piac területén lévő közös helyiségek tisztántartásáról, a megfelelő hulladéktároló elhelyezéséről, ürítéséről, a piac megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről, a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések folyamatos betartásának ellenőrzéséről és a helypénz beszedéséről.

A piac nyitvatartási ideje: 
ünnepnapok kivételével
• keddi napokon: 7 órától 14 óráig
• szerdától szombatig: 7 órától 12 óráig.

A piac termelői piac, melyen elsősorban az önkormányzati rendelet 3 mellékletét képező, a kónyi helyi termelői piac működési rendjéről szóló „Üzemeltetési Szabályzat”-ban felsorolt termékek hozhatók forgalomba.

A piacon mind az árusok, mind pedig a vásárlók kötelesek a házirendet maradéktalanul betartani !

A piacon árusítást kezdeni a helypénz megfizetését követően lehet.

A helypénz összege az elfoglalt terület nagysága alapján kerül megállapításra, összege 500 Ft/m2, de a Kóny székhelyű termelők 50 %-os kedvezményben részesülnek.
Minden megkezdett négyzetméter egy egész négyzetméternek számít. A helypénz megállapításánál az áruval elfoglalt terület kerül felmérésre.
A helypénzt az üzemeltető megbízásából a piacfelügyelő helyben kiállított számla alapján szedi be.

Aki a piacon engedély nélkül foglal el elárusítóhelyet, és azt a piacfelügyelő felszólítására sem hagyja el, a piacról legfeljebb 6 hónapra kitiltható. Ismételt szabályszegés esetén a kitiltás ismételten alkalmazható.
A 2019. március 6. napjától hatályos rendelet megtekinthető a www.kony.hu honlap Önkormányzat része alatt.

Aller Imre
polgármester
9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu