Aktualitások – Tankönyvtámogatási hirdetmény

HIRDETMÉNY

Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi ellátásokról szóló helyi rendeletben meghatározottak figyelembevételével tankönyvtámogatást folyósít
• azoknak az általános iskolai tanulóknak, akik esetében az ingyenes tankönyvellátás feltételei nem állnak fenn,
• azoknak a középiskolai tanulóknak, akik esetében az ingyenes tankönyvellátás feltételei nem állnak fenn,
• azoknak a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató, első alapképzésben résztvevő hallgatóknak, akik részére a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára nem állapítottak meg támogatást és
akik családjában az l főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét.
A nem a helyi általános iskolába járók, a középiskolások és felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében a tankönyvtámogatás kifizetéséhez szükséges iskolalátogatási igazolást az Önkormányzat Hivatalába 2016. október 31-ig eljuttatni szíveskedjenek.

Aller Imre
polgármester9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu