Aktualitások – KÓNY-PIG Kft. környzethasználati engedélyének felülvizsgálata, közmeghallgatás tartásaH I R D E T M É N Y

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei  Kormányhivatal a KÓNY-PIG Kft.
Kóny, Külterület 0132/2. hrsz. alatti telep egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata tárgyában
eljárást folytat, mellyel kapcsolatban
2016. november 23-án (szerdán) 10 órai kezdettel
Győr, Árpád utca 28-32. szám alatti ügyfélszolgálati tárgyalójában
k ö z m e g h a l l g a t á s t
tart.

A Hirdetmény részletesen a csatolt dokumentumban olvasható.

Némethné Hajzer Marietta
jegyző9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu