Aktualitások
2018.10.17.
2018.10.15.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat,
hogy a 2018. október 23-a keddi kommunális hulladékszállítást
a szállítás napján végzi el a szolgáltató.
A fent jelzett időpontban a szokásosnál több járművel és kora hajnali órákban végzik el a munkálatokat,
ezért kérik, hogy a tárolóedényeket előző nap estéjén helyezzék ki.
Kóny Község Önkormányzata
2018.09.28.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2018. október 1- november 15. közötti időszakban
a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. üzemi területeinek és vágányhálózatának
vegyszeres gyomirtására kerül sor.
A gyomirtás kizárólag csak vasúti területeket érint.
A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradás után a permetezett területeken munka végezhető.
A kijuttatott permetszer méhekre, halakra nem veszélyes.

Aktualitások – BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019 évreKóny Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is csatlakozott a
BURSA HUNGARICA Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.

A pályázás rendje az előző évekével megegyező:

A pályázat leadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges.

A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben.
Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csakis elektronikus pályázatrögzítés lehetséges!

A rendszeren kívül az önkormányzathoz beadott pályázatok nem vehetnek részt az elbírálásban.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 13.
(A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő!)

A pályázati felhívás és további tájékoztató a
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_menu[main_menu][item]=15&menueditbox[Menu]=main_menu
oldalon található.

Kóny, 2018. október 5.

Kóny Község Önkormányzata9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu